Commissies

Commissies

We hebben inmiddels 3 commissies, de Pr commissie, de Soos commissie en de commissie Lief en Leed. Het doel van deze commissies is dat het bestuur wat ontlast wordt. Er zit wel altijd een bestuurslid in deze commissies.

De Pr commissie zorgt voor het Nestor bulletin, zal zo nodig ruchtbaarheid geven aan activiteiten en is ook bezig met een nieuwe folder van de KBO afdeling Weert Zuid.
In deze commissie zitten Will Hermans en Wiet Keersemakers.

De Soos commissie. Deze commissie houd zich bezig met de activiteiten in de soos en bestaat uit Wiet Keersemakers.

De commissie Lief en Leed. Lief en leed delen we allemaal met elkaar. Zo ook bij de KBO afd. Weert Zuid. We hebben hiervoor een aantal vrijwilligers, die als men dat wil, op huisbezoek komen.

 •  Wanneer komen we?
  Alleen als U dat wilt en als we hiervoor een verzoek binnen krijgen. Zijn er zieke mensen of hebben leden in het ziekenhuis gelegen, een telefoontje is genoeg.
 • De doelstelling.
  De doelstelling van deze commissie is, in het kader van de belangen behartiging, aandacht te schenken aan met name het welzijn van alle leden. Dit is opgenomen in het
  beleidsplan van de KBO. De commissie bestaat uit minimaal 6 personen, waarvan een Bestuurslid die tevens de activiteiten coördineert.
 • Werkzaamheden.
  De commissie opereert in koppels, die elkaar maandelijks afwisselen. Zij zijn actief bij : jubilea, onderscheidingen, ziekenbezoek, overlijden leden en partner, bezoek leden in het verzorging-/verpleeghuis, dan wel andere bezoeken. Bijvoorbeeld het bezoeken van leden die dreigen te vereenzamen. Opgemerkt wordt dat bij jubilea, b.v. Gouden Bruiloft, het verzoek VOORAF ingediend moet worden, bij voorkeur bij de hieronder vermelde contactpersoon of een ander bestuurslid.

Kent U leden/personen die in aanmerking komen voor een bezoekje van de Lief en Leed Commissie, geeft U dat dan door en de commissie zal hiernaar handelen.


Coördinator/aanspreekpunt Commissie Lief en Leed

Dhr. Joep Hommen Zuiderstraat 12, Weert Tel.nr. (0495) 536765  jlmhommen@gmail.com

Commissieleden:

Mw. Dini Borgt-Lichtenberg Mauritsstraat 13, Weert Tel.nr.: (0495) 535446
Mw. Truus Bernards Regentesselaan 22, Weert Tel.nr: (0495) 521637
 Mw. Lies Bouwmans De Graspieper 55, Weert Tel.nr: (0495) 539049
 Mw. Annie Bindels  Oranjeplein 81, Weert Tel.nr: (0495) 537510
Mw. Mieke Caris Graswinkellaan 60, Weert Tel.nr.: (0495) 521387
Mw. Annie van Overklift Zuiderstraat 39, Weert Tel. nr: (0495) 537833
Mw. Henny Vogels Poldermolen 61, Weert Tel.nr: (0495) 542521
Mw. Thea Weekers Boshoverbeek 20, Weert Tel.nr: (0495) 536056
Mw. Hanny van Wordragen J. van Stolbergstraat 10, Weert Tel.nr: (0495) 537775

 

Comments are closed.

Agenda
Sorry, momenteel zijn er geen aankomende evenementen. Kom later terug!