Informatie

Folder KBO Weert Zuid

Klik op bijgaande link om de folder in te zien. Folder KBO Weert

 

 

Huishoudelijk reglement

Verkort uitreksel Huishoudelijk reglement K.B.O. Weert Zuid.
Dit uittreksel wordt aan ieder nieuw lid, na definitieve toelating, verstrekt.
Het officiële HR (Huishoudelijk Reglement) ligt ter inzage bij de secretaris.

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en handelen. De vereniging kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Tenzij het lid handelde binnen zijn bevoegdheden.

De vereniging kent leden, personen vanaf 50 jaar en ouder, alsmede begunstigers en ereleden.

Elk lid dient een bedrag aan contributie te betalen, zoals op de Algemene Leden Vergadering wordt bepaald.
De contributie dient uiterlijk 15 december vòòr het nieuwe verenigingsjaar, betaald te zijn.
Een eenmaal betaalde contributie wordt niet teruggegeven.

Afmelden als lid dient te geschieden voor 1 december van het nieuwe verenigingsjaar, bij de Ledenadministratie, altijd schriftelijk.
Afmelden na 1 december wordt als te laat aangemerkt en dan dient alsnog de Bondsbijdrage te worden voldaan.

Bij deelname aan busreizen, wordt 50% van het inschrijfbedrag teruggegeven, indien de reden van afmelden voor het bestuur, een geldige reden is.
Bij deelname aan alle overige activiteiten, wordt de bijdrage niet teruggegeven.

Maatregelen door het bestuur, moeten altijd schriftelijk worden genomen onder opgave van redenen en zo mogelijk na voorafgaande waarschuwingen.

Elk lid kan in principe, elke functie binnen de vereniging, bekleden.

Bij bijzondere gebeurtenissen wordt namens de vereniging, een attentie aangeboden.

Elk jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Ieder lid, alsmede steunende leden, hebben toegang tot deze Algemene Ledenvergadering, doch alleen leden hebben stemrecht.

De eindbevoegdheid ten aanzien van alle aangelegenheden komt toe aan deze Vergadering (ALV).

Het Bestuur van de KBO Afdeling Weert Zuid.

Comments are closed.

Agenda
Sorry, momenteel zijn er geen aankomende evenementen. Kom later terug!