Contributie/Tarieven

CONTRIBUTIE EN ANDERE TARIEVEN

Vanaf 15 december 2015 wordt de jaarcontributie ingehouden van de leden van de KBO die ons daartoe gemachtigd hebben. Het vriendelijke verzoek aan de leden die zelf de contributie overmaken dit voor eind december te doen, daar de afdracht naar de KBO Unie eind december dient te geschieden.

De bijdrage voor de hieronder genoemde activiteiten (gym en yoga) gelieve ook bij voorkeur via automatische machtiging te voldoen. Indien u zelf wilt overmaken vragen wij u dit op tijd te doen. Zie voor meer info automatische machtiging: Lidmaatschap 

Contributie 2016:

Per persoon  € 25,00 Voor vrijwilliger € 19,00
 Voor echtpaar  € 42,00  Voor echtpaar met vrijwilliger € 38,00

Voor bepaalde activiteiten wordt een aparte bijdrage gevraagd, zie volgende tabel.

Tarieven 2016:

 Meer bewegen voor ouderen (gym)   € 34,– per halfjaar
 Yoga   € 50,– per halfjaar
 Niet leden van onze afdeling betalen  € 5,– per kwartaal extra.

Daarnaast is er een vereniging die een aparte activiteit organiseert onder de vlag van de KBO nl. biljartclub “De Oranjetref”.
Voor deelname aan hun activiteiten wordt een bijdrage gevraagd van € 20,–

Comments are closed.

Agenda
Sorry, momenteel zijn er geen aankomende evenementen. Kom later terug!