Lidmaatschap

 Voelt u zich aangesproken door de doelstelling van de K.B.O. afdeling Weert Zuid, laat u niet weerhouden en meldt u zich aan als lid. 

Om lid te worden van de K.B.O. afdeling Weert Zuid, neem kontakt op met onze secretaris. Zij zal zorgen voor het aanmeldingsformulier en alle nodige informatie.

Machtiging tot automatische betaling

Als u lid wilt worden van de KBO afdeling Weert Zuid, dan kunt U de contributie automatisch betalen.   Het is ons bekend, dat men daar vaak niet op zit te wachten.  Men is bang, dat de machtiging tot automatisch betalen, niet meer ongedaan  kan worden gemaakt. Wat dat betreft is uw eventuele zorg niet nodig. Een telefoontje door ons naar de bank of giro en de machtiging wordt ongedaan gemaakt. U kunt ook zelf uw machtiging bij de bank intrekken.
Uw voordeel is, dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de betaling, het gaat immers automatisch. Een ander voordeel is, dat u ons erg veel werk uit handen neemt en dat is zeer welkom.
Ook bent u verlost van de zorgen of uw contributie wel is voldaan. U dient de machtiging in te vullen en op te sturen naar onze secretaris Brigitte Pilz die er voor zorgt dat éénmaal per jaar een bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Voor bedragen zie Contributie/Tarieven.

Formulier is te vinden onder de kop “Formulieren” of met titel  “Lidmaatschap KBO Weert Zuid” of op deze link te klikken. Als u het niet met de computer kunt invullen klik dan op document bewerken bovenaan uw scherm.

Beëindigen van het lidmaatschap

Afmelden als lid dient te geschieden voor 1 december van het nieuwe verenigingsjaar, bij de Ledenadministratie/secretariaat, altijd schriftelijk.
Afmelden na 1 december wordt als te laat aangemerkt en dan dient alsnog de Bondsbijdrage te worden voldaan.

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u zich wenden tot onze secretaris Brigitte Pilz, tel. (0495) 539339 of via mail Brigitte.pilz@outlook.com

Alvast heel hartelijk bedankt…

Comments are closed.

Agenda
Sorry, momenteel zijn er geen aankomende evenementen. Kom later terug!