Algemeen

Bonden verenigd in de K.B.O hebben bewust gekozen voor de Katholieke levensbeschouwing, als grondslag voor het werk.
Een van de doelstellingen van de organisatie – voor iedereen van zichtbaar – is om de ouder wordende mensen vanaf 50 jaar die niet meer of niet volledig aan het arbeidsproces deelnemen, een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Dit gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten zoals kaarten, kienen, volksdansen, koersbal, gym, meer bewegen voor ouderen, biljarten en het beleggen van voorlichtingsbijeenkomsten waar actuele onderwerpen worden behandeld.

In de eerste plaats staat echter voorop dat de Bond de belangen van de ouderen behartigt. Dit gebeurt zowel plaatselijk, regionaal, als landelijk. Het is van het grootste belang dat de ouderwordende mensen zich aansluiten bij een organisatie. Ook hier geldt de macht van het getal! Hoe sterker de organisatie, hoe beter de belangen behartigd kunnen worden omdat o.a. de Regering daarmede terdege rekening zal houden bij het nemen van beslissingen.

Op allerlei terreinen, waar de ouderen direct mee te maken hebben, worden verdere bezuinigingen doorgevoerd of zijn aangekondigd. Wij denken hierbij vooral aan sectoren gezondheidszorg, kosten geneesmiddelenvoorziening, thuiszorg, welzijnsorganisaties, andere dienstverlening, huisvesting inclusief woonlasten en niet in de laatste plaats de sociale uitkeringen aantasting uitkeringen ,vooral Belangenbehartiging staat hoog in het vaandel.

Het gaat er nu om bedoelde bezuinigingen zoveel mogelijk te beperken, zodat de dienstverlening voornamelijk voor ouderen niet in gevaar worden gebracht. Dit kan alleen worden bereikt als we regelmatig onze stem laten horen daar waar dit nodig is via sterke organisaties.

Het is de moeite dan ook waard om lid te worden van een organisatie welke u specifieke belangen behartigt.

Denk hierover eens rustig na. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat of bij een van de bestuursleden. U ontvangt dan bovendien het maandblad Nestor en ook het Nestor-bulletin van de KBO Weert Zuid. Daarin vindt u allerlei nuttige informatie over activiteiten en actuele zaken van de KBO afdeling Weert zuid.

Landelijke KBO www.kbo.nl

cover_jan_feb_2016

Lees de digitale Nestor op de site van de landelijke KBO. U dient wel een pdf-reader op uw computer te hebben. Verder vindt u hier ook wat nuttige informatie.

Leden kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de landelijke KBO (Unie KBO) op een speciaal telefoonnummer 0900-8212183. Op werkdagen van 09.30-12.30 uur.

Voor juridische en financiële vragen kunt u op hetzelfde telefoonnummer bellen op donderdagen tussen 13.30-15.30 uur.

KBO Limburg  www.kbolimburg.nl

Comments are closed.

Agenda
Sorry, momenteel zijn er geen aankomende evenementen. Kom later terug!