Solidariteitsfonds

Het solidariteitsfonds is ingesteld door de KBO Weert Zuid, met als doel leden te helpen door middel van een kleine financiële bijdrage, voor iets dat men zelf niet of niet geheel kan betalen en waarvoor men evenmin een beroep kan doen op een andere instantie. De  KBO Weert Zuid stort jaarlijks een bijdrage in het Solidariteitsfonds, waardoor financiële hulp geboden kan worden.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dient men aan drie voorwaarden te voldoen:

  1. men moet lid zijn of worden van de KBO Weert Zuid.
  2. men kan de gevraagde bijdrage niet (geheel) betalen en daardoor niet deelnemen aan een activiteit of lid worden
  3. men heeft om een bekende reden, geen mogelijkheid om het bedrag te betalen.

De middelen van het fonds zijn beperkt; er kan geen bijdrage worden gegeven als men de kosten via een andere manier kan betalen of vergoed had kunnen krijgen.

Bij elke aanvraag gaat de commissie met de aanvrager na wat de beste oplossing is. De commissie bestaat uit drie leden, die een beslissing nemen over de hoogte van de tegemoetkoming of afwijzing.
U krijgt hiervan schriftelijk bericht. De privacy van elke aanvraag wordt uiteraard onvoorwaardelijk gewaarborgd.

Comments are closed.

Agenda
Sorry, momenteel zijn er geen aankomende evenementen. Kom later terug!